การ setting E-mail ใน Iphone / IOS ( smartermail 16.x )

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ วันจันทร์, 22 เมษายน เมื่อ 9:48 AM โดย System Admin

วิธีตรวจสอบค่า Hostname : ขั้นตอนตรวจสอบค่า HOSTNAME SmarterMail : z.com


 1. การตั้งค่าใน iPhone เข้า ที่เมนู setting บนโทรศัพท์ของท่าน
 2. เข้าไปที่ เมนู เมล

 3. กดเข้าไปยัง บัญชี

 4. เพิ่มบัญชี

 5. เลือก อื่น ๆ ครับ

 6. เลือกเป็น add mail account ครับ

 7. หลังจากที่ add add account แล้วตัวระบบ จะให้ลูกค้า new account ครับ
  ให้กรอกข้อมูลชื่อที่ต้องการ และ E-mail กับ password ที่ใช้งานตัว E-mail ครับ

 8. ทำการเลือกว่าต้องการตั้งค่าเมล์เป็นแบบ IMAP
  INCOMING MAIL SERVER และ OUTGOING MAIL SERVER 
  • Host Name : ให้ระบุตามหน้าระบบ z.com ตัวอย่าง win03-mail.zth.netdesignhost.com
  • User Name : E-mail ของลูกค้า
  • Password : รหัสผ่านของลูกค้า
 9. หากระบบขึ้นหน้าต่างตามภาพ กด Continue

 10. กด “Save” เพื่อบันทึกการตั้งค่าอีเมล์

 11. ทำการตรวจสอบการตั้งค่า Outgoing Mail Server
  โดยไปที่ชื่อ Account ที่เพิ่งทำการสร้างเสร็จ และเลือกชื่อ Account IMAP อีกครั้ง โดยการกดเข้าไปที่ setting
  Password
  Accounts
  และกดเข้าไปที่เมลที่ตั้งค่าเมื่อสักครู่
  Account IMAP

  เลือกที่ primary server ตามรูป ครับ

 12. หลังจากที่เลือกและเข้ามาแล้ว
 13. ทำการตรวจสอบการตั้งค่า Outgoing Mail Server
  • Use SSL = “On”
  • Authentication = "Password"
  • Server Port = “465” และกด “Done

 14. ทำการตรวจสอบการตั้งค่า Incoming Mail Server
  • Use SSL = “NO”
  • Authentication = "Password"
  • Server Port = “993” และกด “Account” และ “Done”

 15. หลังจากตั้งค่าอีเมล์ผ่าน iPhone เรียบร้อยแล้ว user จะสามารถใช้งานส่วนของเมล์ได้ที่ Icon: “Mail” หากตงั้ค่าสำเร็จ จะพบว่ามีเมล์ปรากฎอยู่ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว