ขั้นตอนการใช้งาน Email Ads

สร้างโดย Somchai Pengjam, แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 4 เมษายน เมื่อ 2:40 PM โดย Somchai Pengjam


 1. ทำการ Login Email Ads
  ที่ลิงก์นี้> https://sv01-email-ads.netdesignhost.com/customer/index.php/guest/index 
  หรือ ลิงก์ที่ได้รับทางอีเมลสมาชิก
  กรอก Email & Password และคลิกปุ่ม เข้าสู่ระบบ

  ไปที่ไอคอนตัว T ซ้ายมือ คลิกเลือกเมนู เทมเพลตอีเมล > เทมเพลต


  - หากมี HTML Email แล้ว ให้คลิกปุ่ม "อัปโหลดเทมเพลต" เพื่ออัปโหลด zip files จากเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา


  - หรือ หากไม่มี HTML Email ให้คลิก "เพิ่มข้อมูลใหม่" และกรอกข้อความตามต้องการในช่องสี่เหลี่ยม เมื่อออกแบบข้อมูลสำหรับใช้ส่งอีเมล เรียบร้อย จากนั้นลิก "บันทึกการเปลี่ยนแปลง" 


 2. จากนั้นไปที่ไอคอนซ้ายมือ คลิกเลือกเมนู "จัดการอีเมล" และคลิกปุ่ม "เพิ่มข้อมูลใหม่"

  กรอกข้อมูลแต่ละช่องที่มีเครื่องหมาย * บังคับ ให้เรียบร้อย 
  เมื่อใส่ข้อมูลครบถ้วนแล้ว 
  คลิกปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ... "➤ คลิกปุ่ม "บันทึกและกลับไปหน้ารายการ"

  หากบันทึกสำเร็จ จะแสดงเหมือนดังภาพ 

  จากนั้นให้กดที่เมนู  "เฟือง" และกดเมนู  "นำเข้า"

  คลิกที่ CSV ไฟล์  (Excel)

  คลิก Choose File จากเครื่องคอมพิวเตอร์ และคลิกปุ่ม Upload file 

  หมายเหตุ : ไฟล์ต้องเป็นสกุล .csv เท่านั้น และ แถวแรกจะต้องใส่คำว่า "Email" ตัวอย่างตามภาพด้านล่าง


  หากระบบ Upload List Email เสร็จแล้ว จะแสดงข้อความ "The import process has finished!" 
  จากนั้นให้กด "Back to import options"
  หมายเหตุ : หากมีอีเมลซ้ำกันใน List ระบบจะคัดอีเมลซ้ำออกจาก List โดยอัตโนมัติ
  ตามภาพ จะแสดง list รายชื่อ Email ที่เรานำเข้า

 3. ขั้นตอนต่อไป กดไอคอน ส่งอีเมลแคมเปญ > แคมเปญทั้งหมดและคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูลใหม่ 


  กรอกชื่อแคมเปญ  และเมนูกลุ่มรายชื่ออีเมล ให้เลือก List ที่สร้างไว้ 
  และคลิกปุ่ม  บันทึกและถัดไป
  กรอกข้อมูลเฉพาะหัวข้อ การตั้งค่าแคมเปญ ให้ครบถ้วนเท่านั้น
      - ชื่อผู้ส่ง : ชื่อที่แสดงให้ผู้รับ เช่น ชื่อบริษัท ชื่อหน่วยงาน ชื่อบุคคล เป็นต้น
      - หัวข้อ : หัวข้อเนื้อหาของอีเมล เช่น โปรโมชั่นประจำเดือน แจ้งข่าวสาร แจ้งระยะเวลากิจกรรม เป็นต้น
      - อีเมลผู้ส่ง : ห้ามแก้ไข ระบบจะกรอกอีเมลที่สมัครอัตโนมัติ และ เป็นอีเมลที่จะแสดงให้ผู้รับทราบ
      - อีเมลสำหรับตอบกลับ : อีเมลที่ผู้รับตอบกลับจะเข้าอีเมลที่กรอกไว้ สามารถแก้ไขได้ และต้องเป็น

  อีเมลที่มีอยู่จริง
      - ชื่อ : ห้ามแก้ไข เป็นส่วนของระบบอัตโนมัติ

  และคลิกปุ่ม "บันทึกและถัดไป" (หัวข้ออื่นเป็นส่วนของระบบอัตโนมัติ)
  ระบบจะมาที่หน้า เทมเพลตแคมเปญ

  ให้เลือกที่เมนู "เปลี่ยน/เลือกเทมเพลต"  คลิกไอคอน "เลือก" เพื่อเลือก Template ที่เราสร้างไว้ 


  และกลับมา คลิกปุ่ม "บันทึกและถัดไป"
  หมายเหตุ : เพื่อลดโอกาสการติด blacklist ระบบต้องใส่ TAG ลงในเนื้อหาอีเมล
  ทำโดยการคัดลอก ข้อความด้านขวา [UNSUBSCRIBE_LINK] ลงในเนื้อหาอีเมลของแคมเปญ
  แต่หากต้องการส่งทดสอบให้คลิกปุ่ม "Test template" ➤ กรอกอีเมลผู้รับ(ช่องบน) กรอกอีเมลผู้ส่ง(ช่องล่าง) และ คลิกปุ่ม "Send test"

      สำหรับกรณีการส่งแบบมีเงื่อนไขพิเศษ เช่น ส่งทุก 9.00 AM เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ทุก 20 นาที ให้ตั้งค่าตามภาพตัวอย่างด้านบน
      - การทำซ้ำชั้นสูง : กำหนดการส่งซ้ำแบบทุกนาที รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และ 

        รายปี
      - Max. runs : จำนวนการส่งซ้ำ หากตั้งค่า -1 คือ ส่งซ้ำเรื่อย ๆ ไม่สิ้นสุด (unlimited)

      กรอบเวลาการส่งรายวัน - ชั่วโมงเริ่มต้น : กำหนดการส่งแบบรายวัน - ชั่วโมงเริ่มต้น เช่น เริ่มส่ง

        อีเมลเวลา  9.00 AM เท่านั้น 
      - กรอบเวลาการส่งรายวัน - ช่วงเวลา  : กำหนดการส่งแบบรายวัน - ช่วงเวลา เช่น ส่งอีเมลซ้ำแค่
        ภายใน 1 hour เท่านั้น โดยเริ่มตั้งแต่เวลาที่กำหนดตามหัวข้อ Daily sending window - Start hour 
        ดังนั้นช่วงเวลา 2 hours - 23 hours จะไม่มีการส่งอีเมล

  ตั้งค่าวันที่และเวลาตามต้องการ และคลิกปุ่ม "บันทึกการเปลี่ยนแปลงและ... " ➤ คลิกปุ่ม "บันทึกและตารางดูแคมเปญ"

  หมายเหตุ : การใช้เงื่อนไข Daily sending window จะส่งผลให้การส่งอีเมลใช้เวลามากกว่าปกติตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด

 4. หลังจากตั้งค่าทั้งหมดเรียบร้อย ให้รอระบบ ส่งอีเมลจนครบ 100% โดยสังเกตที่หัวข้อ Status 
บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว