ขั้นตอนตรวจสอบค่า HOSTNAME SmarterMail

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ วันศุกร์, 3 กุมภาพันธ์, 2023 เมื่อ 2:02 PM โดย Pattapong Y.

HOSTNAMEPORT SMTP SSLPORT POP SSLPORT IMAP SSLIP
win01-mail.zth.netdesignhost.com465995993150.95.29.46
win02-mail.zth.netdesignhost.com465995993150.95.29.70
win03-mail.zth.netdesignhost.com465995993150.95.29.90
win04-mail.zth.netdesignhost.com465995993150.95.29.34
win05-mail.zth.netdesignhost.com465995993150.95.29.35
win06-mail.zth.netdesignhost.com465995993150.95.29.66
win01-mailpro.zth.netdesignhost.com465995993150.95.64.101
win02-mailpro.zth.netdesignhost.com465995993150.95.66.133
win03-mailpro.zth.netdesignhost.com465995993150.95.64.140
win05-mailpro.zth.netdesignhost.com465995993150.95.66.128
win04-mailpro.zth.netdesignhost.com465995993150.95.64.160
win06-mailpro.zth.netdesignhost.com465995993150.95.64.144
mail138.netdesignhost.com465995993150.95.20.138
mail81.netdesignhost.com465995993150.95.20.81
mail184.netdesignhost.com465995993150.95.20.184
mail149.netdesignhost.com465995993150.95.20.149


ขั้นตอนตรวจสอบ ว่าใช่งานอยู่ Hostname ชื่ออะไร


  1. เปิด CMD ขึ้นมา
  2. ให้พิมพ์คำว่า ping เว้นวรรค mail.yourdomainname.com
  3. จากนั้นจะได้ชุดตัวเลข IP มาสามารถตรวจสอบชุด IP นั้นกับ Hostname ทางด้าน


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว