วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP ของ Web Hosting

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน, 2023 เมื่อ 2:59 PM โดย Pattapong Y.

  1. login เข้าระบบ z.com
  2. เลือก name teg ที่ต้องการแก้ไข password FTP

  3. เลือกเข้าสู่ cPanel

  4. เลือกหัวข้อ FTP Accounts

  5. กด Change Password

  6. ให้ทำการป้อนรหัสผ่านใหม่  
    แล้วกด Chang Password

  7. ระบบจะแจ้งว่าแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สามารถนำข้อมูล FTP ไปเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งได้เลยครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว