ขั้นตอนการ Order บริการ SSL และการ Verify หลัง Order บริการ SSL

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน, 2023 เมื่อ 3:13 PM โดย Pattapong Y.

 1. เข้าหน้าเว็บไซต์ z.com คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” เพื่อเข้าหน้าจัดการสมาชิก

 2. หน้า “แพลน” ให้ทำการเลือกข้อมูลแต่ละหัวข้อดังนี้

  แพลน : เลือกแพลนที่ต้องการ

  บริการที่จะนำไปใช้ : เลือก server เริ่มต้น “Other Server”

  Aquisition Form : เลือกเปิดบริการใหม่ หรือ ย้ายเข้ามาจากที่อื่น

  ระยะสัญญา : เลือกระยะเวลาที่ต้องการใช้งาน (สูงสุด 2ปี)

  Wild Card : หากไม่ต้องการติดตั้งโดเมนย่อย ให้เลือก “Disable”

  2-way SSL Authentication : เลือก “Enable” เพื่อรองรับการใช้งานแบบมี www และไม่มี www

  วิธี authentication : เลือกวีธีการยืนยันเพื่อเปิดใช้งาน SSL ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 วิธีการ คือ DNS Authentication , Email Authentication , Page Authentication ซึ่งขั้นตอนจะแตกต่างกัน

 3. หน้า “CSR/DN” ให้นำชุดโค้ด Certificate Sign Request (CSR) 
  ที่ได้มาจากเครื่อง Server มาใส่ในช่องว่าง และ คลิกปุ่ม “การยืนยัน”
  เมื่อคลิกปุ่มการยืนยันเรียบร้อย ระบบจะแสดงข้อมูล CSR ให้คลิกปุ่ม “ถัดไป”

 4. หน้า “ข้อมูล Vetting” ให้ทำการกรอกข้อมูล ชื่อ , เบอร์โทร , อีเมล์ 
  ซึ่งเป็นข้อมูลเจ้าของ Certificate เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วคลิกปุ่ม “ถัดไป” 

 5. หน้า “ยืนยัน” ระบบจะแสดงข้อมูลที่ทำการกรอกมาทั้งหมด หากข้อมูลถูกต้อง ให้คลิกปุ่ม “ตั้งค่า” 

 6. หน้า “ชำระเงิน” เลือกช่องทางการชำระค่าบริการ

 7.  หลังจากชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว 
  ขั้นตอนถัดไป หน้า "Authentication" 
  จะเป็นวิธีการยืนยันตามที่เลือกไว้ในขั้นตอนที่ 2 ซึ่งจะมีวิธีการยืนยันที่แตกต่างกัน

 8. DNS Authentication

  การตั้งค่า FQDN : เลือกโดเมนที่ต้องการใช้ SSL

  Authentication ID : ให้นำโค้ดในช่องสี่เหลี่ยม “_globalsign-domain-verification=5TdrPEx6avCtmjw5XhV-iVPdzpV5SBFFimoNqrk2QF” ไปเพิ่มค่าที่ DNS ของโดเมนนั้น หลังจากเพิ่มค่าเรียบร้อยแล้ว รอระบบอัพเดทโดยประมาณ 5-10 นาที และคลิกปุ่ม “Authentication” หลังจาก Authentication เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงไฟล์ Certificate เพื่อใช้ติดตั้งที่ server

 9. Email Authentication

  Email Address : เลือกอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมน เพื่อให้ระบบส่งลิงก์ยืนยัน ซึ่งจะมีทั้งหมดดังนี้

  admin@yourdomain.com / administrator@yourdomain.com / hostmaster@yourdomain.com

  postmaster@yourdomain.com / webmaster@yourdomain.com

  เมื่อเลือกอีเมล์เรียบร้อย ให้คลิกปุ่ม “Send Authentication Email” ระบบจะส่งอีเมล์เพื่อให้คลิกลิงก์ยืนยัน หลังจากทำการยืนยันเรียบร้อย ภายใน 15 นาที ระบบจะแสดงไฟล์ Certificate เพื่อใช้ติดตั้งที่ server

 10. Page Authentication

  การตั้งค่า URL : ทำการเลือก https:// และ โดเมนที่ต้องการใช้งาน

  META TAG : ให้ทำการคัดลอดโค้ดในช่องสี่เหลี่ยม <meta name="_globalsign-domain-verification=5TdrPEx6avCtmjw5XhV-iVPdzpV5SBFFimoNqrk2QF"/> เพื่อนำไปติดตั้งในส่วนของ Header Page Website หลังจากติดตั้ง META TAG เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม “Authentication” ภายใน 15 นาที ระบบจะแสดงไฟล์ Certificate เพื่อใช้ติดตั้งที่ server


 11. หลังจากผ่านขั้นตอนการ Authentication เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการดาวน์โหลด Certification ทั้งหมด 2 ไฟล์ Intermediate Certificate Authority (ICA) + Certificate (PEM) เพื่อนำไปติดตั้งที่ serve

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว