สร้างเมนู ทำซับย่อยหลายระดับ (Menu Management)

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ วันพุธ, 27 ธันวาคม, 2023 เมื่อ 4:51 PM โดย Eakkawat Rodpongsa

สร้างเมนูง่ายๆ แบ่งตามกลุ่มขั้นตอนดังนี้

  1. ทำความรู้จักกับเครื่องมือการใช้งาน
  2. สร้างกลุ่มเมนู
  3. จัดการเมนู เพิ่ม /แก้ไข /ลบ
  4. จัดการเมนูหลายระดับ / ซับย่อย

   

1.ทำความรู้จักเครื่องมือการใช้งาน


2.สร้างกลุ่มเมนู

 ไปยังระบบเมนู คลิก “สร้างกลุ่มเมนู”  ใส่ชื่อกรุ๊ปเมนูที่ต้องการสร้าง แล้วกด  "บันทึก"

3.จัดการเมนู เพิ่ม / แก้ไข/ลบ

ประเภทลิงค์  
1.ลิงค์ระบบภายใน  คือการกาหนดลิงค์ไปยังหน้าเว็บระบบอื่น ๆ ภายในเว็บไซต์ หากเลือกลิงค์ระบบภายใน สามารถกาหนดให้ลิงค์ไปที่หน้าหลักของระบบ หมวดหมู่ใดหมวดหมู่หนึ่งของระบบนั้น ๆ หรือไปที่รายการใดรายการหนึ่งภายในระบบ   
2.ลิงค์ออกภายนอกระบบ คือ การทาเมนูให้ลิงค์ไปต่างเว็บไซต์
กำหนดรูปแบบลิงค์  
1.ค่าเริ่มต้น : ข้อมูลจะแสดงอยู่หน้าเดิม   
2.เปิดหน้าใหม่ : ข้อมูลจะแสดงในแท๊บใหม่
สถานะไอคอน : สามารถคลิกเลือกไม่แสดง หรือเลือกแสดงด้านซ้าย/ขวา ไอคอนจะแสดงในตาแหน่งด้านซ้าย/ขวาของเมนูนั้นๆ
จัดการไอคอน : คลิกเลือกรูปแบบไอคอนได้เลย เมนูภายใน :

  • คลิกเลือกหมวดหมู่ หรือรายการที่ต้องการให้เมนูลิงค์ไปรายละเอียด
  • คลิกเลือกรายการที่ต้อการให้เมนูลิงค์ไปแสดงหน้าเว็บ
  • คลิกเปิด/ปิดการใช้งานสถานะ
  • คลิกเปิด/ปิดการใช้งาน

4.จัดการเมนูหลายระดับ หรือสร้างซับเมนูย่อย ดังนี้

"สร้างเมนูหลายระดับ " หรือซับย่อยเมนูได้ง่ายๆ เพียง คลิกค้างที่เมนู แล้วทำการลากไปทางขวาเล็กน้อย แล้วกดวาง ระบบจะแสดงซับย่อยให้ดังภาพ  

ศึกษาคู่มือเพิ่มเติม

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว