อัพโหลดภาพหัวเว็บ , แบนเนอร์สไลด์ (Banner Management)

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน, 2023 เมื่อ 2:40 PM โดย Pattapong Y.


อัพโหลดภาพหัวเว็บ เพียง 3 ขั้นตอน

  1. หมวดหมู่แบนเนอร์
  2. จัดการแบนเนอร์
  3. อัพเดทหน้าเว็บไซต์

  ตัวอย่าง อัพโหลดภาพ เลือกใช้งานธีม 1032  ขนาดแนะนำ  1920 x 768 px.

ระบบแบนเนอร์ : รองรับการอัพโหลดไฟล์รูป แสดงผลในส่วนของภาพแบนเนอร์ด้านบนหัวเว็บและด้านข้างเว็บไซต์เป็นหลัก หรือบางธีม สามารถดึงมาแสดงผลตาแหน่งเนื้อหาเว็บไซต์ได้ คำแนะนำ

  • ขนาดภาพแบนเนอร์ด้านบนหัวเว็บ กว้าง Xสูง (ส่วนของขนาดจะเปลี่ยนไปตามธีมที่เลือกใช้งาน ระบบจะมีหมายเหตุแจ้งไว้ในธีมนั้น)
  • ขนาดภาพแบนเนอร์ด้านข้างเว็บไซต์ กว้าง Xสูง (ส่วนของขนาดจะเปลี่ยนไปตามธีมที่เลือกใช้งาน ระบบจะมีหมายเหตุแจ้งไว้ในธีมนั้น)
  • นามสกุลไฟล์ .jpg .png .gif .jpeg -ขนาดไฟล์ไม่เกิน .... MB /ไฟล์

1.เพิ่มหมวดหมู่แบนเนอร์

คลิก เพิ่มหมวดหมู่ ดังภาพ

 "ระบุชื่อหมวดหมู่แบนเนอร์ ในการใช้งาน แล้ว บันทึก


2.จัดการแบนเนอร์

คลิก เพิ่มแบนเนอร์ ดังภาพ

ขั้นตอนดังนี้
1.อัพโหลดรูปภาพจากเครื่อง หรือ เลือกใส่ URL ของไฟล์
(ไฟล์ที่สามารถอัพโหลดเพื่อทาการปรับแต่งแบนเนอร์ jpg .png .gif) จะใส่ได้ 1 รูป
2.ใส่ชื่อแบนเนอร์ (ความยาวไม่เกิน 500 ตัวอักษร) 

3.เลือกหมวดหมู่ (คลิกเลือกหมวดหมู่หลัก ถ้ามี - กรณีที่มีการเปิดหมวดหมู่หลายระดับ) 

4.ใส่คำอธิบายภาพ (ถ้ามี) 

5.ลิงค์รูปภาพ (ในกรณีที่มีลิ้งค์) 

6.เปิดหน้าเพจใหม่ : เมื่อคลิกเปิดรูป ระบบจะเด้งเปิดหน้าเพจใหม่/เปิดแทนทับหน้าเพจเดิม
เลือกสถานะ เปิด/ปิด เมื่อเพิ่ม 1 แบนเนอร์แล้วบันทึก และเพิ่มแบนเนอร์ต่อไปได้เลย


3.อัพเดทหน้าเว็บไซต์


 ไปยัง ปรับแต่งหน้าเว็บไซต์ เลือกดึงข้อมูลหมวดหมู่แบนเนอร์ ที่สร้างไว้ มาแสดง แล้วกด บันทึก หลังจากนั้น กด อัพเดทเว็บไซต์ อีกครั้ง จะแสดงหน้าเว็บให้ทันที  

ศึกษาคู่มือเพิ่มเติม

 

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว