วิธีสร้างบทความ ( Thaibombmail )

สร้างโดย Pattapong Y., แก้ไขเมื่อ วันพฤหัสบดี, 27 เมษายน, 2023 เมื่อ 2:55 PM โดย Pattapong Y.

 1. login เข้าหน้าระบบ thaibombmail Link หน้า login http://thaibombmail.com/controlpanel/ 
 2. กดที่เมนู เนื้อหาอีเมล  

 3. กดที่ สร้างบทความ  

 4. ใส่ข้อมูลดังนี้ 
  1. Subject = ใส่ชื่อเรื่องที่ต้องการ
  2. From Name = ตั้งค่าชื่อผู้ส่ง 
  3. From E-Mail =  ตั้งค่าอีเมลผู้ส่ง 
  4. [ Reply Name ] = ต้องการให้ระบบ reply กลับชื่อ 
  5. [ Reply E-Mail ] = ต้องการให้ระบบ reply กลับอีเมลอะไร 
  6. Attach File = แนบไฟล์ในการส่งเมลออก 
  7. ใส่ข้อมูลเนื้องหาอีเมล  เพิ่มเติม

   *** สำคัญมากสำหรับลูกค้าที่ต้องการใส่ HTML ***
   เนื่องจาก email ไม่สามารถอ่าน style ได้ จึงต้องให้ทางลูกค้าใส่ css ลงใน inline แทน
   เว๊ปไซด์ที่รวม style กับ HTML คลิก
   • link css ควรใช้ชื่อ domain เช่น < link rel="stylesheet" href="http://domain.com/css/styles.css" > 
   • ควรใช้ class ในการทำ css เพราะถ้าใช้ id เหมือนว่าโปรแกรมจะไม่อ่าน
    *** คำแนะนำ ***
   • ควรใช้ความกว้างประมาณ 600-700px จะเป็นขนาดกำลังพอดี ส่วนสูงเท่าไรก็ได้ 
   • ลูกค้าที่นำ html มาใส่ ให้แปลง id หรือ class เป็น style ใส่เข้าไปใน tag ด้วย
    เนื่องจาก อีเมล์อ่าน < style > ไม่ได้ Ex. < div class="red" > test < / div > เปลี่ยนเป็น < div style="color:red;" > test < / div > 
   • รูปภาพที่ลูกค้านำติดมากับ html ควรใช้เป็น link website ตรง Ex. < img src="/pic.jpg" >
    เปลี่ยนเป็น < img src="http://domainname.com/pic.jpg" >
 5. หลังจากใส่ข้อมูลหมดแล้วกดที่ บันทึกข้อมูล ครับ

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่?

เยี่ยมเลย!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

ขออภัยที่เราช่วยเหลือไม่ได้!

ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ

บอกให้เราทราบว่าเราจะปรับปรุงบทความนี้ได้อย่างไร!

เลือกเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อ
ต้องมีการตรวจสอบ CAPTCHA

ส่งข้อเสนอแนะแล้ว

เราขอขอบคุณในความพยายามของคุณ และจะพยายามแก้ไขบทความดังกล่าว